Mölndals Industri- och Hantverksförening 90 år

Den 10 december år 1925 bildades Mölndals Industri- och Hantverksförening, under parollen ”För yrkenas förkovran”. I år fyller föreningen således 90 år. Deras arkiv förvaras hos oss på Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, och vi har valt att uppmärksamma 90-årsjubileet genom att göra ett bildspel om hantverksföreningen som kommer att visas på årets Kulturnatt i Kvarnbyn, som går av stapeln fredagen den 4 september. Bildspelet kommer bl.a. att visa fotografier från byggandet av Hantverkshuset (det hus med egna lokaler som föreningen lät uppföra i Mölndal under början av 1930-talet), liksom foton från föreningens 10- och 25-årsjubileer.

 

Hantverkshuset i Mölndal uppfördes av stadens hantverksförening åren 1932-1933. Mölndals Industri- och Hantverksförening

Hantverkshuset i Mölndal uppfördes av stadens hantverksförening åren 1932-1933.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mölndals Industri- och Hantverksförening är alltså nästan jämngammal med staden Mölndal; föreningen bildades endast tre år efter att Mölndal fick sina stadsprivilegier. Initiativtagare till bildandet var fabrikör Leon Andrén, som även blev föreningens första ordförande. Denna post innehade han ända till 1950. ”Föreningen […] har till ändamål att inom Mölndal och dess omnejd utgöra ett samband emellan platsens olika hantverkare och utövare av industri och att främja dessa näringars utveckling”, står det i de tidiga stadgarna. Tidigt anslöt man sig till Sveriges Hantverksorganisation. Medlemsantalet växte snabbt och vid decennieskiftet 1929/1930 var medlemmarna redan närmare 90 stycken, vilket praktiskt taget omfattade nästan alla stadens dåvarande industriledare och hantverksmästare.

En källa till bekymmer för föreningen under de första åren var avsaknaden av egna sammanträdeslokaler, varför man förde en ambulerande tillvaro med möten på olika caféer runtom i staden. Frågan löstes dock genom byggandet av det s.k. Hantverkshuset (på nuvarande Brogatan 1 i Mölndal). Huset uppfördes av företagare i staden, vilka även var medlemmar i föreningen. Bygget påbörjades 1932, och sommaren året därpå stod byggnaden äntligen klar. Det var inte enbart föreningen som fick glädje av Hantverkshuset, nu när den hade egna lokaler; Mölndal fick även tillgång till en större sammanträdes- och festlokal samt sin första restaurang, restaurang Gillet.

 

Hantverksföreningens första ordförande, Leon Andrén. Mölndals Industri- och Hantverksförening

Hantverksföreningens första ordförande, Leon Andrén.

 

Första spadtaget vid byggandet av Hantverkshuset i Mölndal. Mölndals Industri- och Hantverksförening

Första spadtaget vid byggandet av Hantverkshuset i Mölndal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat viktigt år i föreningens historia är 1943. Då anordnade man tillsammans med sitt nybildade ungdomsgille (bildat 1940) en hantverksmässa, som gick av stapeln i Mölndal den 6–15 augusti. Mässan hade ett 80-tal utställare och besöktes av flera tusen personer. De flesta utställarna kom från Mölndal. Men de kom även från Göteborg, Stockholm, Karlshamn, Kållered, Örebro, Dala Järna, Helsingborg och Limhamn. Däribland kan nämnas Husqvarna Fabrikslager, Mölndals Bokhandel, Mölndals Bryggeri, Mölnlycke Väveri AB, Appelgrens Elektriska affär, Leon Andréns Sportvaruindustri, Mölndals Modellflyg, Ivar Forsbergs Stenhuggeri, Mölndals Glasmästeri, SOAB (Svenska Oljeslageriaktiebolaget) och Mölndals Hantverksungdomsgille.

Under sin långa verksamhetsperiod har Mölndals Industri- och Hantverksförening spelat en viktig roll i Mölndals historia, utöver byggandet av Hantverkshuset och arrangerandet av en hantverksmässa år 1943. År 1926 startade man exempelvis en lokal telefonkatalog. Andra initiativ från föreningens sida gav staden lägre elpriser, en arbetsförmedling samt längre öppettider hos stadens postkontor. Under sina tidiga verksamhetsår bidrog man även till tillkomsten av yrkesskolor i Mölndal. Hantverksföreningen har genom åren också delat ut flera stipendier samt mästar- och gesällbrev. I början av 1970-talet köpte föreningen det gamla församlingshemmet på Holtermansgatan 2 i Mölndal, där man har sina lokaler sedan dess.

 

 

Daniel Spindel,
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/08/31/molndals-industri-och-hantverksforening-90-ar/

Den dramatiska torpederingen av S/S Stancor

Andersson_3_a_portal

Huvudpersonen i vår berättelse Karl Henrik Andersson, föddes den 17 maj 1911 i S:t Matteus församling i Stockholm. Hans mor Tyra Andersson avled redan i oktober 1911 och fadern var okänd. Innan Karl fyller ett år blir han således föräldralös och hans nya vårdnadshavare är änkan Wilhelmina Andersson i Kläppinge på Öland. Troligtvis är Wilhelmina en syster till Karls mor.

Skolgången avslutar Karl 1926, då han går ut andra årskursen i fortsättningsskolan i Bredsätra skoldistrikt. Några år därefter, den 8 september 1928, blir han som sjuttonåring inskriven i Kalmars sjömanshus. Karl blir sjömansbanan trogen och bosätter sig med tiden i Göteborg.

Hans dagböcker, som finns bevarade på Regionarkivet, tar sin början i juni 1940. Karl har under våren mönstrat på S/S Solstad i Göteborg och anlänt till Burntisland i Skottland. Under överfarten invaderar tyskarna Danmark och Norge och han hamnar därför utanför den så kallade Skagerackspärren.

Strandsatta i Skottland begär Karl och hans skeppskamrater tillstånd att mönstra på ett engelskt fartyg. Deras önskan beviljas och de avreser med S/S Stancor för att hämta trehundra ton fisk på Island. I sin dagbok beskriver Karl vad som händer den 5 juni 1940:

Ett dovt skott tränger svagt in. Jag sätter mig upp, ”Vad är det?” Övar soldaterna? Mitt i natten? Sickna fräcka badgäster! Det skall jag sätta p för! Jag hoppar ner i kojen och skotten smäller som piskrapp omkring ångaren. Jag kommer ut på däcket och möter den ene soldaten och spörjer honom och han pekar utåt det lugna havet till och svarar med kort tonfall i rösten ”Ubåt”. Det är liv i skansarna och pojkarna flaxar omkring som yra höns efter sina livvästar och tillhörigheter. Andy som har vakt kommer springande ifrån midskepp och ropar alle man i livbåtarna. Vi äntrar med ovanlig vighet upp på båtdäcket, allt under det att kulorna visslar omkring oss. Vi sliter i livbåtarnas taljor, men vi kan inte fira och skjutningen tilltar i styrka. ”Satan” väser Vildsvensken argt. ”Sicken livbåt, man kan inte rubba den!” Men till slut sänker den sig sakta neråt. Vi hoppar men till all olycka kommer jag bredvid livbåten och sjunker djupt ner. Jag får saltvatten i munnen, spottar och fräser som en katt och försöker att ta några simtag, men omöjligt [med] krampen i ena benet på mig och jag flyter bort på min livväst långt ifrån livbåten, som kommer efter mig, till slut är dom ifatt mig och Trålar-Jonte räcker ut sin hand och jag är räddad. Stancor har råkat i brand och röken ifrån henne syns vida omkring på havet, men ubåten har tur, dimman kom och insveper den brinnande Stancor i sin dimslöja och ingen på den Engelska kusten vet vad för drama har tilldragit sig på havet denna natt.

Brittiska och tyska källor har följande att berätta om händelsen: Stancor attackerades av den tyska ubåten U-48 som först försökte sänka henne med en torped klockan 22.44. Torpeden missade dock målet och därefter besköt U-båten fartyget med skeppskanonen tills Stancor sjönk vid 23.18. Alla i Stancors besättning överlevde och lyckades ta sig i land på Yttre Hebriderna

Karl_Henrik_Andersson_A_portal

Under de följande månaderna fortsätter Karl att mönstra på brittiska fartyg och är med om många äventyrligheter. I dagböckerna beskriver han den ängslan och ångest han känner inför att arbeta som eldare under krigstida förhållanden. Han är en av de många svenska sjömän som riskerar sina liv för att förse befolkningen med livsnödvändiga varor.

Karls sista anteckning i dagboken är daterad den 23 mars 1941. Han befinner sig i hamn i Birkenhead utanför Liverpool och i tjänst på det svenskbyggda fartyget S/S Neva. Kvällen den 26 mars hör hans skeppskamrater ett plaskande ljud vid den kaj där de senast såg Karl. De misstänker att han fallit i hamnbassängen och slår larm, men lyckas inte finna honom. Karl tros ha drunknat i den mörklagda hamnen. Den lokala polisen gör eftersökningar dagen efter, men hans kropp återfinns aldrig.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/08/31/den-dramatiska-torpederingen-av-ss-stancor-2/

ARKIVTÄLT OCH VIK-VERKSTAD

Kultur och porslinsfestivalen 22 augusti i Lidköping.

fana porslinsarbetarna

Nu är det åter dags för Kultur- och porslinsfestival i Lidköping. I år medverkar Skaraborgs Föreningsarkiv tillsammans med Lidköpings kommunarkiv under lördagen på Stenportsplatsen.
I Arkivtältet återanvänder vi gamla papper, som inte ska sparas arkiveras, och viker askar, kuvert och bokmärken. Samtidigt som vi kan berätta om våra verksamheter.
På Stenportsplatsen pågår samtidigt en rad andra aktiviteter, bibliotekets bokbytardag, nostalgifilmer på folketshus och estradframträdanden på scen med mera.

Läs mer om programmet på www.kulturochporslinsfestivalen.se.

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/08/11/arkivtalt-och-vik-verkstad/

Bollebygds bibliotek genom tiderna

Föreningsarkivet i Bollebygds kommun har sammanställt bilder och tidningsurklipp om biblioteket genom tiderna.

Plats: Galleri Odens väg 16, Bollebygd

Tid: 1 juli – 31 augusti, öppettider se bibliotekets hemsida

Bollebygds bibliotek

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/07/02/bollebygds-bibliotek-genom-tiderna/

Sydvästra Götaland får besök från Borås

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland (Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv)  fick finfint besök från Borås onsdagen 3/6. Våra gäster kom från Stadsarkivet i Borås, Föreningsarkivet i Borås och Västergötlands Idrottshistoriska Sällskap. Dessa tre är anslutna till vår systerorganisation, ÄLFA, som liksom Sydvästra Götaland har ett regionalt uppdrag att bevara och tillgängliggöra  föreningarnas historia i Västra Götaland

Vi inledde naturligvis med fika…

Till höger personalen på Föreningsarkivet samt Stadsarkivarie Camilla Brodin. Foto: Claes-J Meurling

Till höger personalen på Föreningsarkivet samt Stadsarkivarie Camilla Brodin. Foto: Claes-J Meurling

 

Därefter informerade ordförande och arkivchef om det arbete och de utmaningar som Föreningsarkivet står inför och möjligheter med instick och frågor från våra gäster. Det blev ett bra samtal…

Ordförande Kaisa Blank-Nordmark i samspråk med våra gäster. Foto: Claes-J Meurling

Ordförande Kaisa Blank-Nordmark i samspråk med våra gäster. Foto: Claes-J Meurling

Därefter blev det ett besök i Arkivdepå 1…

Arkivchef Jonas Andersson förevisar Arkivdepå 1. Foto: Claes J Meurling

Arkivchef Jonas Andersson förevisar Arkivdepå 1. Foto: Claes J Meurling

Dagens höjdpunkt var när Gunnar Brandberg, en av våra ideella eldsjälar, berättade om bakgrunden till Industrihistoriskt Arkiv och hur de arbetar där. Då och då blev föredragshållaren sufflerad av sina kamrater som hade ett och annat att tillägga. Detta skedde nere i Arkivdepå 2 som ligger inom Forsåkersområdet.

Gunnar Brandberg berättar med inlevelse. Foto Cales-J Meurling

Gunnar Brandberg berättar med inlevelse. Foto Cales-J Meurling

Efter gemensam lunch begav sig våra västgötska kamrater till Åby Travbana för guidad tur. De fick med sig Kalle på turen, men ni behöver inte oroa er, han kom tillbaka till arbetet dagen därpå 🙂

/Jonas

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/06/23/sydvastra-gotaland-far-besok-fran-boras/

Dals-Eds föreningsarkivs fotoutställning firar 10 år

fotutställning ed - jpg

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/06/23/dals-eds-foreningsarkivs-fotoutstallning-firar-10-ar/

DNA i släktforskning

Bohusläns föreningsarkiv tillsammans med Bohusläns museum inbjuder till en spännande föreläsning om ny modern teknik inom släktforskningen.

Presentation1

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/05/08/dna-i-slaktforskning/

Flygande skäggets filmer blir digitaliserade

Fraenckel_Konstantinopel_lågupplöst

Göteborgaren Gösta Fraenckel var aktiv inom den tidiga motorsporten under 1920-1940-talen och hängiven sportflygare. Han var även flitig amatörfilmare och dokumenterade ett flertal av dessa evenemang och tävlingar. De unika motorhistoriska filmerna har nu påträffats hos Fraenckels efterlevande och deponerats på Regionarkivet i Göteborg.

Fraenckel som är känd bland äldre göteborgare som det Flygande skägget, filmade de legendariska Grand Prix-biltävlingarna i Rämen, Vram och Rommehed samt det tidiga flygets utveckling i Göteborg. Han var dessutom något av en pionjär med att göra långfärdsresor med bil. Fraenckel reste bland annat till Konstantinopel 1927, Afrika 1930 och Petsamo 1931 och även dessa resor filmades. Åtskilliga göteborgare minns honom också för de kikhosteflygningar på 1940-talet som de som barn fick följa med på. Man trodde vid denna tid att flygturer skulle bota åkomman. Regionarkivet digitaliserar nu samtliga filmer och kommer därefter att tillgängliggöra ett urval av dem på förvaltningens Youtube-kanal. Digitaliseringen av filmerna är finansierade av Svensk flyghistorisk förening, Bilsportarvet och Motorhistoriska riksförbundet.

Regionarkivets Youtube-kanal finner du på https://www.youtube.com/user/Regionarkivet

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/05/08/flygande-skaggets-filmer-blir-digitaliserade/

Årsmöte Skaraborgs Föreningsarkiv

webb version (2)

 

Skaraborgs Föreningsarkiv höll  sitt årsmöte i Falköping den 14 april. Perra Ljungberg från Jönnsällskapet började kvällen med att berätta om västgötaskalden och konstnären John ”Jönn” Liedholm. En man som efter några år i Stockholm återvände till pappas garnaffär i Falköping. ”Ta garnet på hyllan och lägg pengarna på disken”, sa Jönn till kunderna och fortsatte göra det som han gillade mest av allt, att skriva dikter och teckna.

 

 

 

Perra Ljungberg, en av grundarna till Jönnsällskapet och Jönnmuseet, sjöng även några av Jönns dikter, tonsatta av musikgruppen Skördetid. Gruppen gjorde Jönn känd för en bredare publik på 1970- och 80-talet. Perra berättade även om det nya Jönnmuseet som finns i Kavlåsstugan. Här bodde Jönn under den sista delen av sitt liv fram 1974 då han dog.

Jönn lever vidare, inte minst i föreningssammanhang där hans dikter på falbygdsmål har och  fortfarande ofta läses upp vid möten av olika slag.

webb version (25)

Johanna Svensson, andra vice ordförande i Kulturnämnden, Falköping, valdes till möteordförande och hälsade alla varmt välkomna till Falköping.

Erik Kvarndal, Skara, omvaldes till ordförande i föreningen.

 

 

 

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/04/22/arsmote-skaraborgs-foreningsarkiv/

Beredskapsminnen

 

Nothäfte 1940.

Nothäfte 1940.

  Beredskapsminnen 6 – 28 maj
-en utställning som speglar vardagen och inte krigets fasor under den svenska beredskapstiden 1939-1945.

Klingande bredskapsminnen 20 maj kl 16.30
Bo Fureby och pianisten Christer Carlsson
framför ett musikprogram med melodier från 1939-1945.

VÄLKOMMEN!

Skaraborgs Föreningsarkiv  i samarbete med Lidköpings Bibliotek och Seniorcenter

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/04/22/beredskapsminnen/