Liz Gunnarsson

Mest kommenterade inlägg

  1. Konsten att arkivera rätt — 1 kommentar

Författarens inlägg

Arkivkurser för våra medlemmar

 

Under 2013 har Liz Gunnarsson, Älvsborgs föreningsarkiv hållit arkivkurser för våra medlemmar. Fem kurser var inplanerade under våren och hösten, dessvärre ställdes två kurser in pga för få anmälda, beslut togs om att hålla en kurs tidigt i vår för dels de som anmält sig på de två andra kurser samt att annonsera om en ny kurs.

Materialet som Liz använder sig av i kurserna är handlingar från olika föreningar som finns i arkiven, samt arkivmaterial från kommuner mm.

Allt är kopierat i färg för att få det så likt originalet som möjligt.

vbg

Kursmaterial kan användas till olika inriktningar av kurser, dels till föreningar som skall lämna in sitt arkiv såsom en hembygdsförening som har eget arkiv.

En planerad kurs till våren 2014 är för NAV– Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst.

 

En genomgång om hur vi får ordning på alla handlingar, hur ska vi hitta det vi söker, vad ska vi bevara och vad ska vi slänga.

vita handskar

Efter genomgången blir det grupparbete på 4-6 personer i varje grupp. Varje grupp får en mapp med diverse förekommande handlingar i en hembygdsförening. När man arbetar med gamla handlingar skall man ha bomullshandskar, som delas ut. Övrigt som behövs vid ordnande och förtecknande av arkiv är blyertspenna, nitborttagare, fascikelomslag, arkivkartonger, tomma arkivförteckningspapper, post-is.

skövde1

Grupperna delar upp handlingarna efter vilken slags handling det är eller i vilket sammanhang den tillhör enligt proveniensprincipen. Vad som ska gallras. Alla gem, nitar, gummiband, plastfickor avlägsnas.

När högarna är klara, skrivs arkivförteckning enligt allmänna arkivschemat. Därefter i fascikelomslag och arkivkartong.

bengtsfors

De handlingar som inte hör hemma i hembygdsförening överlämnas till den kommun, föreningen eller t ex hembygdsförening som den geografiskt hör hemma i.

Vara gruppfoto

Liz Gunnarsson har tagit fram ett ”facit” hur handlingar bör bevaras på. Vilka handlingar som skall gallras, vilka som inte hör hemma i denna föreningen.

facit

Denna genomgång brukar relatera till livliga diskussioner, deltagare förstår att det inte alltid är lätt att ordna, sortera och hur viktigt det är att det inlämnade arkivmaterialet har en viss struktur för att underlätta för den person som skall slutgöra arkivet för den framtida förvaringen.

genomgång

Alla deltagare på kurserna har varit mycket positiva till min kurs och mitt framtagna material. Det kommer att bli fler kurser under 2014.

 

 

 

 

 

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2014/02/05/arkivkurser-vara-medlemmar/

Arkivens dag 9 november 2013

IMG_149498432150506

Nu är det äntligen dags för höstens stora begivenhet!, Lördagen den 9 november bjuder de svenska arkiven in till Arkivens dag, i år med tema ”Flora och fauna”.
Arkivens dag firas för att visa på innehållsrikedomen och öppenheten som kännetecknar ett demokratiskt och fritt samhälle, där arkiven är en viktig del och förutsättning. Ett arkivbesök inbjuder till att delta i historien och historierna som finns bevarade. Arkivbesök är kostnadsfria och allt som finns i arkiven är fritt tillgängligt.
Årets tema bjuder på många tolkningar.
Trollhättan får celebert besök i form av Carl von Linné (om än i Anders Bohlins gestaltning). I Borås får man lära sig mer om stadens parker.
Ta med familjen till arkivet! Har du svarta får i familjen, vill veta mer om blommor och bin, vargar eller blodiglar eller kanske betrakta vackert pressade blommor i välbevarade herbarier så tag din chans i morgon.
Gå in på Arkivens dags hemsida
www.arkivensdag.nu, om du vill veta mer och vad som bjuds nära dig.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2013/11/08/arkivens-dag-9-november-2013/

Ny arkivarie på Trollhättans arkivförening

Matilda Arvidsson heter den nyanställda arkivarie/informationsförvaltaren på Innovatum Science Center AB. Hon efterträdde Nicklas Malmsjö som har börjat ny arkivarietjänst i Uppsala kommun.

Matilda kommer ursprungligen från Örebro, har läst arkivvetenskap och detta är hennes första arkivtjänst.

Som nyanställd och även ny i kommunen kan det vara svårt att sätta in sig föreningsarkivets göromål. Vilka föreningar finns i kommunen, var har en förening för handlingar, hur arkiverar man osv osv.

ÄLFA erbjuder sina lokala föreningsarkiv hjälp med att komma igång, vi kommer ut och jobbar tillsammans med personalen. Just nu är vi ute och arbetar även i Herrljunga med inventering av deras arkiv.

Sedan kan vi nämna att vi arbetar i Bollebygds kommun med att förteckna deras arkiv och även med Arkivens dag som kommer att gå av stapeln den 9 november i Bollebygd tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet Göteborg, Bollebygds kommun, Västarvet, Föreningsarkivet i Bollebygds kommun, Regionarkivet, Länstyrelsen samt flertalet av föreningarna i Bollebygds kommun.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2013/08/30/ny-arkivarie-pa-trollhattans-arkivforening/

Arkivens dag i Västra Götalands län

Vad händer på din ort? Läs på http://www.alvsborgsarkiv.org.org här kommer vi att lägga ut samtliga program och sidan uppdateras varje dag! Vad händer i övriga delar av Sverige? www.arkivensdag.nu

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/10/18/arkivens-dag-i-vastra-gotalands-lan/

Kom och lyssna! Var? Vänersborgs bibliotek

Vänersborgs Släktforskare har många intressanta föredrag under hösten!

 

Onsdag 19/9 kl 18.00. Fotokonservator lennart Andersson, Kulturlagret, berättar om gamla fotografier och ger tips om hur man tar hand om sina gamla bilder.

 

Onsdag 17/10 kl 18.00 Karlsrolägret och Grunnebolägret under andra världskriget. Felix Andersson berättar om Karlsrolägret och Johan Olsson om Grunnebolägret.

 

Onsdag 14/11 kl 18.00 Kyrkohistoriker Thomas Engel berättar om ”Min tyska släktforskning sedd ur min egen synpunkt.”

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/08/28/kom-och-lyssna-var-vanersborgs-bibliotek/

Kollegor på besök i Vänersborg

Alltid lika kul med studiebesök!

Denna gång var det Boråsarkiven som kom på besök och ville se våra depåer och träffa oss som arbetar på de olika arkiven.

Dagen började med en rundvandring i depåerna.

Jan Fagerberg på Regionarkivet berättade om husets tillkomst och vad som arkiveras från Regionen. Arkivets 100 000 hyllmeter är nästan fyllda med enorma skatter inte bara patientjournaler och röntgenplåtar. Ett av de större arbetsområdena i arkivet är på E-Arkiv där man scannar av patientjournaler.

Jan visade också frystorken där man kan rädda vattenskadade pappersarkiv.

Efter kaffet tog vi andra arkiv över och berättade om våra verksamheter och gemensamma projekt vi har, ett av våra roligaste var skolprojektet med Birger Sjöbergs gymnasiet. Sedan har vi även ett stort samarbete med Arkivens dag, i år kommer vi att vara i Bengtsfors kommun!

Vi som medverkade från Arkivet i Vänersborg: Ingemar Lundvall, kommunarkivet Vänersborg, Rose-Marie Johansson Föreningsarkivet Vänersborg, Clary Winberg, Västarvet, Jan Fagerberg, Regionarkivet Vänersborg och Liz Gunnarsson, Älvsborgs föreningsarkiv.

 

 

 

 

 

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/05/15/kollegor-pa-besok-i-vanersborg/

Nostalgimässa i ED lördagen den 19 maj

Åk till Dals-Ed på lördag och besök Nostalgimässan!

Det är sjunde året i rad som Dals-Eds Nostalgiförening arrangerar mässan.

Veteranbilsutställning, MC-utställning, bildutställning – Dals Eds föreningsarkiv, utställnings av bruksföremål, vinylskivor, tidningar, radio, tv och annat smått och gått som får dig att minnas 40 – 50 – 60 talet!

Även auktion på prylar från 40 – 50 – 60 talet.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/05/15/nostalgimassa-i-ed-lordagen-den-19-maj-2/

Föreningen Sveriges Länsarkivarier och Näringslivsarkivens förenings ledarskapskurs i Lund

En ledares utmaningar! Kursledare Nils Linde, Human-Q.

Ledarskapsutbildning är något alla kan ha nytta av i sitt dagliga arbete inte bara cheferna. Konflikter kan uppstå varsomhelst i livet och hur ska vi hantera dem, hur hittar vi lösningarna osv..  Genom grupparbete och teamprofiler fick vi lära oss hur vi kan hanterar olika situationer. En mycket bra kurs och inte minst Nils!

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/05/15/foreningen-sveriges-lansarkivarier-och-naringslivsarkivens-forenings-ledarskapskurs-i-lund/

Konsten att arkivera rätt

Lördagen den 24 mars höll Liz Gunnarsson, Älvsborgs föreningsarkiv, Morgan Svedlund, Regionarkivet Vänersborg och Lennart Andersson, Västarvet en mycket uppskattad kurs på Folkets Hus i Vänersborg för Västergötlands Hembygdsförbunds medlemsföreningar.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/04/03/konsten-att-arkiver-ratt/

Älsborgs läns föreningsarkiv byter namn till Älvsborgs föreningsarkiv

Vid årsmötet den 17 mars på Bolstads prästgård beslutades att Älvsborgs läns föreningsarkiv byter namn till Älvsborgs föreningsarkiv.

Bo Dahlberg omvaldes till ordförande och Sven Lagerström omvaldes till kassör. Tommy Olsson och Kerstin Karlberg omvaldes till ledamöter. Sven Andersson och Mikael Andersson, suppleanter hade avböjt omval. Clary Winberg och Erik Jonsson valdes in som nya suppleanter.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på lunch och därefter berättade Gudrun Rydberg om Bolstads prästgårds vänner samt visning av Bolstads kyrka.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/04/03/alsborgs-lans-foreningsarkiv-byter-namn-till-alvsborgs-foreningsarkiv/