Jonas Andersson

Mest kommenterade inlägg

  1. Mölndals Industri- och Hantverksförening 90 år — 1 kommentar

Författarens inlägg

God Jul!!!

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2019/12/18/2965/

Mölndals Industri- och Hantverksförening 90 år

Den 10 december år 1925 bildades Mölndals Industri- och Hantverksförening, under parollen ”För yrkenas förkovran”. I år fyller föreningen således 90 år. Deras arkiv förvaras hos oss på Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, och vi har valt att uppmärksamma 90-årsjubileet genom att göra ett bildspel om hantverksföreningen som kommer att visas på årets Kulturnatt i Kvarnbyn, som går av stapeln fredagen den 4 september. Bildspelet kommer bl.a. att visa fotografier från byggandet av Hantverkshuset (det hus med egna lokaler som föreningen lät uppföra i Mölndal under början av 1930-talet), liksom foton från föreningens 10- och 25-årsjubileer.

 

Hantverkshuset i Mölndal uppfördes av stadens hantverksförening åren 1932-1933. Mölndals Industri- och Hantverksförening

Hantverkshuset i Mölndal uppfördes av stadens hantverksförening åren 1932-1933.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mölndals Industri- och Hantverksförening är alltså nästan jämngammal med staden Mölndal; föreningen bildades endast tre år efter att Mölndal fick sina stadsprivilegier. Initiativtagare till bildandet var fabrikör Leon Andrén, som även blev föreningens första ordförande. Denna post innehade han ända till 1950. ”Föreningen […] har till ändamål att inom Mölndal och dess omnejd utgöra ett samband emellan platsens olika hantverkare och utövare av industri och att främja dessa näringars utveckling”, står det i de tidiga stadgarna. Tidigt anslöt man sig till Sveriges Hantverksorganisation. Medlemsantalet växte snabbt och vid decennieskiftet 1929/1930 var medlemmarna redan närmare 90 stycken, vilket praktiskt taget omfattade nästan alla stadens dåvarande industriledare och hantverksmästare.

En källa till bekymmer för föreningen under de första åren var avsaknaden av egna sammanträdeslokaler, varför man förde en ambulerande tillvaro med möten på olika caféer runtom i staden. Frågan löstes dock genom byggandet av det s.k. Hantverkshuset (på nuvarande Brogatan 1 i Mölndal). Huset uppfördes av företagare i staden, vilka även var medlemmar i föreningen. Bygget påbörjades 1932, och sommaren året därpå stod byggnaden äntligen klar. Det var inte enbart föreningen som fick glädje av Hantverkshuset, nu när den hade egna lokaler; Mölndal fick även tillgång till en större sammanträdes- och festlokal samt sin första restaurang, restaurang Gillet.

 

Hantverksföreningens första ordförande, Leon Andrén. Mölndals Industri- och Hantverksförening

Hantverksföreningens första ordförande, Leon Andrén.

 

Första spadtaget vid byggandet av Hantverkshuset i Mölndal. Mölndals Industri- och Hantverksförening

Första spadtaget vid byggandet av Hantverkshuset i Mölndal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat viktigt år i föreningens historia är 1943. Då anordnade man tillsammans med sitt nybildade ungdomsgille (bildat 1940) en hantverksmässa, som gick av stapeln i Mölndal den 6–15 augusti. Mässan hade ett 80-tal utställare och besöktes av flera tusen personer. De flesta utställarna kom från Mölndal. Men de kom även från Göteborg, Stockholm, Karlshamn, Kållered, Örebro, Dala Järna, Helsingborg och Limhamn. Däribland kan nämnas Husqvarna Fabrikslager, Mölndals Bokhandel, Mölndals Bryggeri, Mölnlycke Väveri AB, Appelgrens Elektriska affär, Leon Andréns Sportvaruindustri, Mölndals Modellflyg, Ivar Forsbergs Stenhuggeri, Mölndals Glasmästeri, SOAB (Svenska Oljeslageriaktiebolaget) och Mölndals Hantverksungdomsgille.

Under sin långa verksamhetsperiod har Mölndals Industri- och Hantverksförening spelat en viktig roll i Mölndals historia, utöver byggandet av Hantverkshuset och arrangerandet av en hantverksmässa år 1943. År 1926 startade man exempelvis en lokal telefonkatalog. Andra initiativ från föreningens sida gav staden lägre elpriser, en arbetsförmedling samt längre öppettider hos stadens postkontor. Under sina tidiga verksamhetsår bidrog man även till tillkomsten av yrkesskolor i Mölndal. Hantverksföreningen har genom åren också delat ut flera stipendier samt mästar- och gesällbrev. I början av 1970-talet köpte föreningen det gamla församlingshemmet på Holtermansgatan 2 i Mölndal, där man har sina lokaler sedan dess.

 

 

Daniel Spindel,
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/08/31/molndals-industri-och-hantverksforening-90-ar/

Sydvästra Götaland får besök från Borås

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland (Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv)  fick finfint besök från Borås onsdagen 3/6. Våra gäster kom från Stadsarkivet i Borås, Föreningsarkivet i Borås och Västergötlands Idrottshistoriska Sällskap. Dessa tre är anslutna till vår systerorganisation, ÄLFA, som liksom Sydvästra Götaland har ett regionalt uppdrag att bevara och tillgängliggöra  föreningarnas historia i Västra Götaland

Vi inledde naturligvis med fika…

Till höger personalen på Föreningsarkivet samt Stadsarkivarie Camilla Brodin. Foto: Claes-J Meurling

Till höger personalen på Föreningsarkivet samt Stadsarkivarie Camilla Brodin. Foto: Claes-J Meurling

 

Därefter informerade ordförande och arkivchef om det arbete och de utmaningar som Föreningsarkivet står inför och möjligheter med instick och frågor från våra gäster. Det blev ett bra samtal…

Ordförande Kaisa Blank-Nordmark i samspråk med våra gäster. Foto: Claes-J Meurling

Ordförande Kaisa Blank-Nordmark i samspråk med våra gäster. Foto: Claes-J Meurling

Därefter blev det ett besök i Arkivdepå 1…

Arkivchef Jonas Andersson förevisar Arkivdepå 1. Foto: Claes J Meurling

Arkivchef Jonas Andersson förevisar Arkivdepå 1. Foto: Claes J Meurling

Dagens höjdpunkt var när Gunnar Brandberg, en av våra ideella eldsjälar, berättade om bakgrunden till Industrihistoriskt Arkiv och hur de arbetar där. Då och då blev föredragshållaren sufflerad av sina kamrater som hade ett och annat att tillägga. Detta skedde nere i Arkivdepå 2 som ligger inom Forsåkersområdet.

Gunnar Brandberg berättar med inlevelse. Foto Cales-J Meurling

Gunnar Brandberg berättar med inlevelse. Foto Cales-J Meurling

Efter gemensam lunch begav sig våra västgötska kamrater till Åby Travbana för guidad tur. De fick med sig Kalle på turen, men ni behöver inte oroa er, han kom tillbaka till arbetet dagen därpå 🙂

/Jonas

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/06/23/sydvastra-gotaland-far-besok-fran-boras/

Ny styrelse i Sydvästra Götaland!

2014-05-14 konstituerade sig Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands styrelse med följande utseende:

Kaisa Blank-Nordmark, Ordförande vald av årsmötet,  Partille.
Staffan Bjerrhede, vice Ordförande., Kållered i Mölndals stad.
Maria Kornevik-Jakobsson, Kassör vald av årsmötet, Mölnlycke i Härryda kommun.
Liban Wehlie, Sekreterare, Ytterby i Kungälvs kommun.
Gunnar Brandberg, Ledamot,  Mölndal.
Ulf Pettersson, Ersättare, Göteborg.
Leif Andersson. Ersättare, Skepplanda i Ale kommun

/Jonas, Arkivchef

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2014/05/15/foreningsarkivet-sydvastra-gotalands-nya-styrelse/

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland + Kulturnatt i Kvarnbyn = sant

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland kommer att medverka i Kulturnatt i Kvarnbyn fredagen 6 september. Platsen är Mölndals Kvarnby. Vi kommer att visa ett bildspel med titeln ”Augustsson was here”.

Välkommen!

Program Kulturnatt i Kvarnbyn

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2013/08/30/kulturnatt-i-kvarbyn/

Lise Meitner, Kungälvs Lottakår och bomben

Uddmanska huset

Uddmanska huset

Under arbetet med att förteckna Kungälvs Lottakårs handlingar åkte jag och Jonas till Kungälv för att besöka föreningens lokaler. Väl där upptäcker vi en plakett uppsatt på husväggen som berättar att den världskända fysikern Lise Meitner bott där, i det hus som kallas för Uddmanska huset, på adressen Västra gatan 9. Plaketten förtäljer också att det var på denna adress som Lise Meitner skapade  hypotesen som la grunden för såväl atombomben som kärnkraften.

Lise Meitner

Lise Meitner

Lise Meitner var judinna och föddes i Österrike på slutet av 1800-talet. Hon hade redan tidigt ett stort fysikintresse och lyckades trots att hon var kvinna ta en fil dr i fysik. Lise Meitner började 1907 studera för Max Planck som hon senare assisterade. Därmed blev hon en kvinnlig pionjär i forskningsvärlden. Därutöver forskade hon tillsammans med Otto Hahn som forskade kring radioaktiviteten.

Strax efter att Tyskland annekterade Österrike blev Meitner tvungen att fly landet eftersom hennes österriska pass inte längre skyddade henne. Otto Hahn hjälpte henne då att fly via Nederländerna och Niels Bohr i Köpenhamn till Stockholm och Sverige där hon fortsatte sitt arbete på Manne Siegbahninstitutet. Hahn och Lise Meitner startar en brevväxling rörande forskningen.

Eva Von Bahr Bergius

Eva Von Bahr Bergius

Vintern 1938 besökte Lise Meitner sin vännina Eva Von Bahr Bergius i Kungälv. I en nyutkommen bok skriven av Hedvig Hedqvist som heter kärlek och kärnfysik berättas en historia i skärningspunkten mellan vetenskaps-, världs- och kärlekshistoria. I breven mellan dem finns starka känslor men vad för slags relation som fanns mellan de båda, utöver att Lise ville att de skulle bo tillsammans går inte att definiera.

I ett brev som når henne under besöket i Kungälv ber Otto Hahn henne att analysera resultaten av ett experiment. I sitt svar lanserar hon som första person någonsin hypotesen, om hur neutronen gör urankärnan instabil och delar den i de två mindre delarna barium och krypton, vilket resulterar i att några neutroner frigörs plus en enorm mängd energi. Den frigjorda energin motsvarade den beräknade minskningen av massan enligt Einsteins berömda ekvation E=mc².

Otto Hahn publicerade de kemiska upptäckterna i januari 1939 och Lise Meitner publicerade de fysikaliska förklaringarna följande månad tillsammans med sin systerson och fysikern Otto Robert Frisch, processen döptes till ”nukleär fission”. I denna publikation förutser Lise Meitner möjligheten till en kärnreaktion med en enorm explosiv potential. Rapporten fungerade som startskott till en febril aktivitet eftersom upptäckten kunde användas till vapenproduktion och ledde slutligen fram till kreationen av atombomben.

Lise Meitner tackar under kriget nej till att delta i Manhattanprojektet, blir senare svensk medborgare och bor fram till 1960 i Stockholm då hon flyttar till England där Otto Robert Frisch är aktiv och avlider där 1968.

Lise Meitner fick efter sin död det nyupptäckta grundämnet Meitnerium uppkallat efter sig.

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2013/01/31/lise-meitner/

Pia Sundhage utsedd till årets tränare av FIFA

Den förre detta Jitexspelaren och förbundkapten för vårt svenska damfotbollslandslag Pia Sundhage, blev igår utsedd till FIFA Coach of the year av det internationella fotbollsförbundet FIFA. Pia tackade för priset på sitt alldeles unika sätt med att sjunga Bob Dylans If not for you. Sundhage har genom åren gjort sig känd för sina sånginsatser under sin tid som förbundskapten för det amerikanska landslaget. Innan hon inledde sin karriär som fotbollsspelare var hennes och sin mammas önskan att bli artist och enligt Christiano Ronaldos beröm igår kanske det inte är för sent.

Priset fick Pia för att hon i somras ledde sitt amerikanska landslag till deras andra raka olympiska guld i Londonolympiaden. Sundhage har under sin tid blivit väldigt populär bland spelare som tillskriver stor lagets och sin individuella utveckling till henne.

Pia spelade i Jitex under två sejourer på 70- och 80-talet samt tog fyra sm – guld med Mölndalslaget. Marcus Birro och hennes före detta klubb Jitex hyllar rättmätigt Pia Sundhage idag, världens bästa tränare. Det skall bli spännande att följa på vilket sätt hon kommer att utveckla vårt svenska damfotbollsslandslag.

Pia Sundhage, Jitex, Öxabäck, FIFA Coach of the year, FIFA. svenska fotbollförbundet

Pia Sundhage jublar efter ett mål i en match mellan Öxabäck och Jitex.

Pia Sundhages meriter

Född: 13 februari 1960 i Ulricehamn.
Yrke: Förbundskapten för svenska damlandslaget i fotboll.
Klubbar som aktiv: Falköping, Jitex, Öster, Stattena, Lazio, Hammarby.
Landskamper: 146/71 mål.
Meriter som spelare: VM-brons 1991. EM-guld 1984, EM-silver 1987 och 1995, EM-brons 1989. SM-guld 1979, 1981, 1984 och 1989. Svenskt cupguld 1981, 1984, 1994 och 1995.
Tränaruppdrag: Hammarby, Vallentuna (assisterande), Philadelphia (assisterande), Boston, Kolbotn (Norge), Örebro, Kinas landslag (assisterande förbundskapten), USA:s damlandslag från 2007 till september 2012.
Meriter som tränare: två OS-guld med USA (2008, 2012), VM-silver 2011.
Aktuell: Utsågs på måndagskvällen till Årets tränare 2012 på damsidan vid Internationella fotbollsförbundets (Fifa) gala i Zürich

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2013/01/08/pia-sundhage-arets-tranare-fifa/

Folk-och föreningsarkiven möter Gemensam Framtid i Borås

"Mission", "Konferens", "Föreläsning", "Folkrörelsernas Arkivförbund", "Arkiv", "Föreningsarkiv", "Katarina Thurell", "Håkan Andreasson"

Katarina Thurell och Hans Andreasson

21/9-23/9 anordnades konferensen Boråsmötet om Mission hos Immanuelskyrkan i Borås. Arrangörer var förutom kyrkan: Folkrörelsernas Arkivförbund, Västra Götalands Missions- och Stipendiefond och Frikyrkliga Forskningsrådet.

"Älfa", "Föreningsarkiv", "Arkiv", "Mission", "Konferens", "Gemensam Framtid", "Lars Johansson", "Eva Wohlin", "Västra Götaland",

De intresserade åhörarna. Mannen i blå tröja är Lars Johansson och på hans vänstra ser vi Eva Wohlin

Syftet med konferensen var att vara sätta fokus på missionsverksamheten inom de tre frikyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet ur ett historiskt, nutids- och framtidsperspektiv.  Dessa tre samfund håller nu på bilda det nya samfundet Gemensam Framtid. För att kunna arbeta framåt behöver man dock även kunna se bakåt.  Därför låg fokus på dokumentations- och arkivfrågor. Det var också därför som Folkrörelsernas Arkivförbund stod som medarrangör.

Arkivchef, Paul Epäilys, Konferens, Mission. Gemensam Framtid, Borås, Götebog

Paul Epäilys funderar över en kopp kaffe

Var finns källorna till vår historia? Hur skall vi kunna fylla eventuella luckor i källmaterialet? Gemensam Framtids arkivarie, Katarina Thurell och Kim Söderström från Folkrörelsearkivet för Uppsala län hörde till talarna. Dagarna innehöll förutom föreläsningar även work shops och bjöd på flera spännande möten.

Konferens, Arkiv, Föreningsarkiv, Borås, Mission, Mölndal, Västra Götaland

Karl Bjernestad ser djupt i koppen

Folkrörelse- och föreningsarkiven representerades av Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland (Jonas Andersson och Karl Bjernestad), Folkrörelsernas Arkiv vid Region och Stadsarkivet i Göteborg (Paul Epäilys) och Föreningsarkivet i Borås / ÄLFA (Eva Wohlin och Lars Johansson)

"Uppsala", "Folkrörelsarkiven för Uppsala län", "Mission", "Borås", "Gemensam Framtid", Emelie Ljung", "Kim Söderström"

Kim Söderström presenterar projektet ”Människan bakom tron”

Katarina Thurell konstaterade att det tyvärr fortfarande finns en brist på förståelse för arkivfrågor inom Gemensam Framtid, Hon valde dock att vända på resonemanget: Om inte kyrkan anser att dess historia är värd att bevara, hur relevant är då egentligen kyrkan överhuvudtaget? Måhända en aning drastiskt, men i förlägningenen en fråga som de flesta rörelser kan ställa sig.

"Immanuelskyrkan", "Josef Msumbu", "Borås", "Gemensam Framtid", "Folkrörelsernas Arkivförbund", "Föreningsarkiv", "Folkröresearkiv", "Västra Götaland"

Pastor Josef Nsumbu inleder lördagen

 

Ett positiv nyhet från Katarina var att Gemensam Framtid, vid sitt senaste kyrkomöte, skrivit in i sina stadgar att församlingens styrelse har ansvar för församlingens arkiv. En steg i rätt riktning!

 

"Immanuelskyrkan", "Borås", "Mission", "Konferens", "Gemensam Framtid", "Föreningsarkiv", "Folkrörelsearkiv", "Frikyrkor"

Tid för umgänge

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/09/28/foreningsarkiven-moter-gemensam-framtid-i-boras/

Kulturnatt i Kvarnbyn

På fredag är det Kulturnatt i Kvarnbyn, Mölndal och i år är det ett gediget program som erbjuds.

Kulturnattens stora dragplåster är Louise Hoffsten som spelar på brända tomten i Kvarnbyn. Andra artister som spelar under kvällen är bland annat Scotts och Jennys Silver.

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland visar bildspelet ”Kan du räkna till nitti” som lyfter fram det faktum att det är 90 år sedan Mölndal fick sina stadspriviliegier. Bildspelet består av bilder från Mölndal Stad från de senaste nio decennierna.

Mer information om tider och övrigt program finns på Kulturnatt i Kvarnbyns officiella hemsida

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/09/05/kulturnatt-i-kvarnbyn/

Pia Sundhage jagar sitt andra OS guld ikväll

Ikväll spelar USA:s damlandslag i fotoboll med Pia Sundhage som förbundskapten OS-final mot Japan. Finalen kommer gå av stapeln på ett utsålt Wembley.

[singlepic id=381 w=320 h=240 float=]

Pia Sundhage spelade tre sejourer i Jitex BK på 80-talet och tog fyra sm-guld med det lila-vita mölndalslaget.  Därutöver gjorde hon 71 mål på 146 landskamper och tog ett vm brons, ett em-guld, två em-silver samt ett em-brons.

Jitex BK är en av de mest framgångsrika klubbarna inom svensk damfotboll, med sex SM-guld och tre segrar i Svenska cupen. Orsaken till att klubben döptes till Jitex kommer kommer ursprungligen från klubbens första sponsor Jitex modehus, ägt av Ingvar Jingbrant. Laget har sedan bildandet spelat i de karaktäristiska lila matchdräkterna. Första tränaren hette Sven Lundbeck. Andra kända spelare som har spelat i klubben är förutom Pia SundhageAnette Börjesson och Elisabeth Leidinge.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/08/09/pia-sundhage/