Bohusläns Föreningsarkiv

Bohusläns föreningsarkiv är ett av de regionala förenings- och folkrörelse-arkiven för enskilt arkivmaterial som ingår i den gemensamma Arkivportalen för Västra Götalandsregionen.

Arkivet startade sin verksamhet redan 1933 under namnet Föreningarnas Arkiv och var verksamt under detta namn till slutet av 1950-talet då verksamheten stagnerade och upphörde. I mitten av 1960-talet tog dock nya intitiavtagare och eldsjälar upp tanken om ett folkrörelsearkiv och 1968 startades nuvarande arkivförening. Sedan 1992 har arkivet hetat Bohusläns föreningsarkiv. Till vårt verksamhetsområde hör kommunerna i landskapet Bohuslän från Strömstad i norr till Kungälv i söder samt Färgelanda i Dalsland. Föreningsarkivet förvarar idag arkivhandlingar från närmare 1700 föreningar från slutet av 1800-talet fram till idag som exempel kan nämnas material från stenindustrierna i Bohuslän, segelsällskapen och andra äldre idrottsföreningar. Arkivet är sökbart via Internet.

Våren är här och vi går in i maj månad och med anledning av detta vill vi visa vad man kan hitta i vårt arkiv om en av vårens största symboler – Första majblomman!

Inte många känner till att vi i Uddevalla haft [singlepic id=380 w=160 h=120 float=right]
en motsvarighet till denna blomma kallad
Sanitetsblomman.

Läs om Sanitetsblomman i Uddevalla

Trots idoga försök har vi inte lyckts finna någon bild på Sanitetsblomman i arkiven. I Bohusläns museums samlingar fann vi dessa blommor utan bestämt ursprung. De är röda och påminner om en ros i utseende. Kan detta vara Sanitetsblomman? Ja – efter en efterlysning på Uddevalla-bloggen fick vi genom en läsare bekräftat att detta är Sanitetsblommor! Vi tackar för denna viktiga information!

[singlepic id=376 w=160 h=120 float=left] 

Läs om Majblommans ursprung

[singlepic id=375 w=160 h=120float=right]

Läs om Majblomman i Uddevalla

[singlepic id=373 w=160 h=120 float=left]

Läs om Majblommehemmet i
Uddevalla

[singlepic id=378 w=160 h=120 float=right]

Läs om Galtarö –
Majblommans barnkoloni

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/bohuslans-foreningsarkiv/