En författares andra hem!

Bennie Åkerfeldt är en lokal författare i Marks kommun, som ägnar sin tid åt skriva böcker och artiklar i tidningar. Bennies 16 böcker är baserade på fakta, intevjuer och arkivforskning. En av hans böcker  Skrönor om brott i Västergötland är skrönor sprungna ur fantasin och sådan han har snappat upp i bygden.

Källorna till skrifterna har han hittat i Föreningsarkivet i Mark och andra arkiv.

Markbladet som är en gratistidning ges ut till hushållen, här har Bennie en egen spalt  ”Bennies Dåheter”.

En artikel i tidningen som publicerades vecka 48 år 2008 handlade om en vild strejk på Kungfors fabriker. Innehållet i artikeln är hämtat ur bl a fackföreningens arkivmaterial som finns hos Föreningsarkivet i Mark.

Bennie är också ute och håller föredrag om bl a resandefolket i Sverige. De som kallades ”tattare”.

Klicka på Bennie Åkerfeldt så kommer ni vidare till hans hemsida där ni kan läsa mer om hans böcker och föredrag.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/en-forfattares-andra-hem/