Om föreningsarkiven

Föreningar och organisationer i Sverige har spelat en avgörande roll för att främja demokratins utveckling, folkbilda, samt att medverka till individers personliga utveckling. Deras historia är viktig och utan tillgång till denna blir historieskrivningen ofullständig.

Det var för att bevara denna historia som man startade folkrörelse- och föreningsarkivarkiv. Staten och kommunerna är enligt lag skyldiga att spara sina handlingar. Den enskilda sektorn omfattas dock inte av offentlighetslagstiftningen eller Arkivlagen. Den lagstiftning som finns, t.ex. Bokföringslagen, ger endast ett begränsat skydd för specifika handlingar, under en begränsad tid. Därefter står det föreningarna och organisationerna fritt att slänga materialet vilket ofta sker. Skälet till detta kan vara något så enkelt som platsbrist, men minst lika ofta handlar det om okunskap eller ointresse. Ett alltför vanligt scenario är att materialet försvinner i samband med rensningen av föreningsaktiva ”eldsjälars” dödsbon. Bränder och översvämningar är två andra hot mot arkivmaterialet. Därmed försvinner också ett unikt källmaterial.

Vår uppgift är därför att se till att handlingar och annan dokumentation med anknytning till föreningslivet inventeras, samlas in, förtecknas, vårdas och ställs till samhällets förfogande. Man kan sammanfatta detta i begreppen samla, vårda och tillgängliggöra.

Är det någon skillnad på ett folkrörelsearkiv och ett föreningsarkiv? Svaret är nej. Ursprungligen kallade sig alla folkrörelsearkiv, men många av oss konstaterade att begreppet folkrörelse kan ge en alltför snäv beskrivning av vår verksamhet. Vi riktar oss ju även mot föreningar och organisationer som inte definierar sig som folkrörelser.

Inom Västra Götalands län verkar de här föreningsarkiven med följande upptagningsområden:

Bohusläns föreningsarkiv: Färgelanda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn och Uddevalla.

Göteborgs föreningsarkiv: Göteborg

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö.

Skaraborgs föreningsarkiv: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria: Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg, Ulricehamn och Åmål. (samtliga kommuner i Älfa:s området har egna lokala föreningsarkiv)

 

LÄNKAR TILL ARKIVENS HEMSIDOR

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/foreningsarkiv/