Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland – Duvor i krigstid

Svenska Brevduveförbundet grundades av Oscar Gyllenhammar 1917 och är en sammanslutning av samtliga brevduveföreningar i Sverige. Förbundet anordnar Svenskt mästerskap och Nationalmästerskapet i brevduvesport och är en av Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands arkivbildare.

Tanken att brevduvorna kunde användas för kappflygningar blev i början av 1800-talet inledningen till ett mer målinriktat avelsarbete, främst i Belgien, där den första kappflygningen ägde rum 1806. Redan 1810 arrangerades en tävling på sträckan Paris–Liège, för den tidens brevduvesport en mycket lång distans. Duvan orienterar sig huvudsakligen med hjälp av jordens magnetfält. På kortare avstånd från duvslaget kan den använda luktsinnet. En erfaren duva orienterar sig också efter landmärken. I avelsarbetet eftersträvas att duvan skall vara snabb och uthållig samt ha en robust kroppsbyggnad, god orienteringsförmåga och stark vilja. Med hänsyn till olika intresseriktningar har även kort-, medel- och långdistansbrevduvor utvecklats.

Duvpost har använts sedan mycket länge, särskilt i Kina. I det gamla Egypten användes brevduvor för att skicka hem meddelanden från fartyg på resa. Duvpost nämns också ett flertal gånger i den antika Grekiska och Romerska litteraturen. Plinius d. ä. Berättar att när Antonius 43 f. Kr. belägrade Mutinas använde de belägrade duvpost för att få kontakt med yttervärlden och Julius Caesar använde budduvor för att få viktig information i krigföringen i Gallien. Det äldsta bevarade omnämnandet av duvpost härrör från Anakreon (530 f.Kr.) Delight Media gjorde 2009 en dokumentär om brevduvans olika roller som heter Brevduvan – Krigshjälte & Toppidrottare.

Till Sverige kom de första brevduvorna i mitten av 1800-talet. År 1886 anlades ett militärt duvslag i Karlsborg, och fram till 1949 ingick brevduvor i signaltruppernas utrustning. Signaltrupper är det truppslag inom en armé som ansvarar för sambandstjänst mellan militära förband.

Andra Världskriget

När nazisterna tog makten i Tyskland beslagtog de alla brevduveslag i landet och samma sak upprepades i de ockuperade länderna. Även de allierade och motståndsrörelsen använde sig uttav brevduvor för sin kommunikation. Som motvapen mot de flygande budbärarna använde sig både axelmakterna och de allierade av specialtränade falkar vilket ledde fram till en fåglarnas kappupprustning. Den mest kände brevduvan under kriget var G.I Joe som genom att få fram sitt budskap om att de allierade redan hade intagit en position (flygbombning av målet ställdes därmed in) räddade livet på 1 000 brittiska soldater och otaliga civila. G.I. Joe fick genom sina bedrifter utmärkelsen The Dickin Medal (även känd som the Animals VC).

Under beredskapsåren mellan 1939–45 fanns det även i Sverige brevduvor med i fält. Alla medlemmar i Svenska Brevduveförbundet var enligt en kunglig kungörelse [sida1] [sida2][sida3] från 1939 tvungna att anmäla innehav av duvor med den här blanketten. Enligt kungörelsen fanns även möjlighet för staten att rekvirera duvor, transportmedel och duvslag för militärt bruk. Svenska Brevduveförbundets medlemmar fick även under kriget extra tilldelning av foder och majs på grund av brevduvornas strategiska betydelse. Här är ett exempel på en sådan tilldelningslista. Svensk Filmindustri spelade in en veckorevy film på Frösunda Signalregemente 1941 som heter (Solna) arméns duvor. Först efter att kriget var slut 1945 så upphävdes den kungliga kungörelsen. Därmed inte sagt att militärens intresse för brevduvor och brevduvesportens strategiska betydelse helt falnade vilket detta brev [sida 1] [sida2] visar.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/foreningsarkivet-i-sydvastra-gotaland-duvor-i-krigstid/