Galtarö – Majblommans barnkoloni

[singlepic id=378 w=320 h=240 float=center]

Första majblommans riksförbunds barnkoloni i Ödsmål invigdes den 19 juni 1939 och var den första av sitt slag i landet. I tidingen Bohusläningen kan läsas att den invigdes under pompa och ståt av landshövding Malte Jacobsson och bland de närvarande sågs bla majblommans grundare Beda Hellberg och intressenter från både när och fjärran. I invigningstalet riktades ett tack till skeppsredare Werner Lundqvist i Göteborg vilken skänkt tomten på Galtarö på vilken kolonin byggts. Han uttryckte vidare en förhoppning om att ”kolonin skulle bli av betydelse för uppväxande släktets fysiska fostran”. Efter landshövdingens tal hölls en betraktelse av komminister Elander i Vadstena och sedan bjöds betraktarna på förfriskningar och kolonin öppnades till beskådan.

Inredningen beskrivs såsom både praktisk och ändamålsenlig;

Såväl matsalar som sovrum och övriga utrymmen äro ljusa och trevliga och hållna i diskreta färger. I köket finnes elektrisk spis och diskmaskin och det är meningen att senare montera in värmeledning, då man har för avsikt att under vårarna och höstarna ha mindre barn på kolonin, där det finnes plats för 32 barn åt gången.

Avseende barnens geografiska härkomst skriver tidningen att;

Barnen komma ej att vara från någon särskild landsända utan det är meningen att de skola uttagas från hela landet. I den första omgången blir det sålunda barn ända från Västernorrlands län, som får komma ned och njuta av sommaren vid Bohuskusten.

Kolonin på Galtön är fortfarande verksam i majblommans regi. Varje år kommer barn från hela landet vilka av olika anledningar behöver komma i från sin hemmiljö. Sommargården drivs helt utan statliga och kommunala bidrag. Kolonin har sedan starten växt i omfång och består i dag av 72 hektar yta på vilken man kan bla finna fyra stycken hus, fotbollsplan, beachvolleyplan, bryggor och båtar.
För mer information kring Sommargården på Galtön besök Bohusläns Museums webbsidaUtgångspunkten där man genom projektet Västkustsommar dokumenterat barnkolonianläggningar.

Källor: Bohusläningen 1939-06-20

                      www.majblomman.se

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/galtaro-majblommans-barnkoloni/