J E Svahns Göteborgsbilder

Amatörfotograf J E Svahn
JESvahn2
Bilden ovan föreställer J E Svahn i sitt hem på Pilgatan 4 i stadsdelen Haga. Året då fotografiet är taget är 1894. Vi vet inte så mycket mer om J E Svahn än att J E stod för John Evald och att han var en flitig amatörfotograf. Vi vet också att hans son hette Erik Johan Svahn och att även han var amatörfotograf.

John Evalds efterlämnade fotosamling (där även en del av sonens bilder ingår) är rik på bilder av gamla Göteborgsmiljöer från förra sekelskiftet, men kanske är bilderna som föreställer stadens människor, i både vardagssituationer och festligare sammanhang, de mest intressanta.

Svahns bildarkiv består av två fotoalbum varav bilderna som publiceras här endast är ett litet urval.

För att se på bilderna klicka på denna länk.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/j-e-svahns-goteborgsbilder/