Majblomman i Uddevalla

24 april 1907 gjordes följande upprop i tidningen Bohusläningen. Stadens folk inbjöds att bära en ny liten blomma på 1:a Maj. Behållningen från för­sälj­ningen skulle gå till en vårdanstalt för tuber­ku­los­sjuka. Första året såldes 11496 stycken blommor och första årets behållning uppgick till 1355 kronor.

Även de följande åren kom behållningen gå till en framtida sjukanstalt. När detta sedan var byggt och färdigt och tuberkulosen bekämpad så valdes i stället andra områden där barn var i behov av hjälp. Huvudsakligen har vinsten under åren lämnats till skolkolonierna i området, till handikappade barn och till förmån för barn i fattigdom och nöd. Under 1984 avgick de sista eldsjälarna i Uddevallas maj­blomme­kommitté och därmed försvann också försälj­ningen vilken numera främst sker av skolelever utanför tätorten.

Under åren ordnades festlighe­ter i samband med maj­blomme­försäljningen. Här är en annons från 1914 där pro­grammet bland annat innehåller tombolaför­sälj­ning, sång och musik runtom­kring i stadens gårdar av kostymerade gatu­sångare, före­läs­ningar och soaré på Grand Hotels festsal.

Två år senare redogör Bohus-Posten för de första tio årens räkenskaper. Man kan då läsa att det under ovan nämnda festlighet såldes 12 388 stycken blommor. Tombolan drog in 1622:59, gatusången 113:54, före-läsningen 60:80 och soarén 217 kr.

 
Källor:
Skredsviks Majblommekommittés arkiv
Bohusläningen 1907-04-24
Bohusläningen 1957-04-25
Bohusläningen 1990-04-24
Bohus-Posten 1914-05-01
Bohus-Posten 1916-05-12

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/majblomman-i-uddevalla/