Majblommehemmet Uddevalla

[singlepic id=373 w=320 h=240 float=center]

Tavla gjord av Förstamajblommor föreställande Majblommehemmet i Uddevalla och utförd av E G Lange. Foto av tavla i Bohusläns museums samlingar.

1916 kan man i tidningen Bohus-Posten läsa hur stadsläkaren Sven Wolde redogör för lungsoten i Uddevalla;

Lungsoten har stor utbredning i vår stad; unga och gamla äro angripna. Smittan sprides sannolikt mest på grund af för trånga och i öfrigt ohygieniska bostäder. Kommer sjukdomen in i en familj äro barnen företrädelsevis utsatta för tuberkelbacillen härjningar.

Vidare påpekar Wolde att;

Kunde de sjuka snart få lämplig billig vård skulle ju smittofaran förminskas och den angripnes utsikter till förbättring ökas. Länssanatoriet uträttar mycket godt, men det räcker ej till.

För att få bukt med folksjukdomen krävdes ett särskilt hem för bröstsjuka Uddevallabor. Nationalföreningen mot tuberkulos länsavdelning i Uddevalla hade under flera år samlat pengar till ett sådant hem och detta hade huvudsakligen skett genom försäljning av 1:a majblomman.

Wolde skriver i sin artikel att denna anstalt skulle drivas sanatoriemässigt, vård skulle beredas patienten tills han eller hon åter kunde anses arbetsför eller inte längre sågs såsom smittbärare. Dessutom skulle anstalten i möjligaste mån inredas på ett sådant sätt att de sjuka skulle trivas så bra att eventuell rädsla för att bli intagen skulle undanröjas. Anhöriga skulle också få tillfälle att besöka patienterna och patienterna skulle också, i den mån det lät sig göras, få besöka sina hem.

 En lungsjuk som måste ligga hemma till fara för de sina och orsakande ekonomiskt betryck, är dubbelt beklagansvärd. Kunde nu en lungsjuk å ett sjukhem få vård i tid, få besök af de sina, få gå hem till dem, när krafterna det tillåta, få återta arbetet när han så kunde; få återvända till sjukhemmet – om också endast om nätterna, när t.ex. under den kalla årstiden eventuell försämring inträdt – så skulle ju en lättnad i många, många hemsökta familjers trångmål inträda och de sjuka i hemstaden finna hjälp och någon tröst i lidandet.

Vid denna tidpunkt hade tidigare nämnda förening insamlat 30 000 kronor och förhoppningen var att denna dröm om en anstalt skulle kunna gå i uppfyllelse inom en snar framtid. Han uppmanar därför folk att skänka bidrag för att ”hjälpa dem i vår stad som ej kunna hjälpa sig själfva”.

Det skulle dock dröja ytterligare 13 år innan det nya Majblommehemmet till slut i januari 1929 stod klart att invigas och överlämnas till Uddevalla stad. Detta skedde enligt tidens alla regler med pompa och ståt och dagen till ära upplästes en vers skriven av direktör Lange;

Låtom oss nu alla, alla

Först vårt kärleksverk

I Herrens hand befalla

och sedan målmedvetet börja

för lungsjuka visligt sörja

tills de sitt Betesda finna

och med Guds hjälp hälsan vinna.

Ja, låt oss alla som förskonats

för den svåra lungsotsfaran

och med offertanken sonats

att ifrån den stora skaran

medelst handling eller skärv

rycka några ur fördärv.

Vi åt dem ett hem nu byggt

Där i ro de kunna tryggt

Få allt vad de väl behöva

Utan omsorg och sig öva

Uti motståndskraft också

tillitsfullt var kväll till vila gå

och med nytt mod var morgon glatt uppstå.

En liten blomma har som sagt

Det blivit sed var första Maj att bära

Och detta är den trolska makt

som oss alla kunnat lära

att god enighet ger styrka

är sant som Amen uti kyrkan

därmed ett helande Betesda

beretts och öppnas för vår sjuka näsa.

I samband med majblommans 25-års jubileum anordnades en utställning på Röhsska konstmuseet i Göteborg. På utställningen fanns en tavla gjord av tidigare nämnda direktör Langes son. Denna tavla föreställde Majblommehemmet och var gjord av de första tjugofem årens majblommor. Sjukhemmet inköptes 1938 av landstinget och revs senare för att lämna plats för det nya lasarettet.

Källor:
Bohus-Posten 1916-04-28
Bohus-Posten 1929-01-04

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/majblommehemmet-uddevalla/