Trollhättans arkivförening

Trollhättans Arkivförening och Innovatum Science Center anordnar workshops i informationssökning och källkritik för elever i skolan. Man knyter samman historia och framtid och försöker skapa förståelse för hur samhället ser ut och fungerar.

Informationskompetens är svårt att utveckla och förmedla i den dagliga undervisningen, och tack vare ett avtal med Trollhättans kommun och grannkommunerna behöver inte skolorna betala för att ta del av Trollhättans Arkivförening och Innovatum Science Centers workshops.

En av dessa workshopen heter ”Kolla källan” och vänder sig till elever på gymnasiet. Här används exempel från Wikipedia, Youtube och material från Trollhättans arkivförening.

Viktigt att välja källa efter ändamål, Nicklas Malmsjö, arkivarie på Trollhättans arkivförening ochInnovatum Science Center brukar använda sig av olika typer av material för att visa på betydelsen av att välja rätt källa efter ändamålet.

För snabb och övergripande information är Wikipedia en bra startpunkt. Vill man däremot ha mer djupgående information kan man vända sig till ett arkiv. I workshopen ”Kolla källan” får eleverna bland annat bekanta sig med arkivmaterial och studera det utifrån ett källkritiskt perspektiv.

Skolverket har gjort en artikel om Trollhättans arkivförening och Innovatum Science Center.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/trollhattans-arkivforening/